Pacientská strava a zaměstnanecká strava
Nemocnice Frýdlant, s.r.o.

Zajišťujeme kompletní stravu pro pacienty a zaměstnance Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Kontakty

Manažerka divize

Kateřina Kubelková
485 312 607
602 534 784
katerina.kubelkova@nemlib.cz

Šéfkuchař

Radovan Franta
485 312 353
724 810 507
radovan.franta@nemlib.cz

Vedoucí nutriční terapeutka

Oldřiška Kotyzová
485 312 897
oldriska.kotyzova@nemlib.cz