Dne 11.11. 2016 jsme začali s výdejem jídel do tabletů pro pacienty na Oddělení následné péče a Oční oddělení. Na těchto odděleních leží 100 strávníků, kterým jsme tímto zlepšili komfort při podávání stravy. Strava je podávána přímo na vyhřátém talíři včetně polévky, přikrytá víkem, v přesném množství a skladbě pro konkrétní dietu, v předepsané teplotě. Vozíky pro tablety jsou vybaveny nejmodernějším elektrickým ohřevem, díky kterému je možno udržet stravu pohodlně teplou po celou dobu transportu, až k pacientovi. Odpadá tak riziko záměny nebo podání nedostatečně teplé nebo nekompletní stravy. Tímto moderním způsobem výdeje šetříme čas zdravotnickému personálu při výdeji jídel pacientům, neboť kompletní vybavení tabletu se myje přímo v kuchyni k mytí určenými prostředky v moderní tunelové myčce.
Rozvoz vozíků, manipulace s nimi, udržení teploty a spokojenost jak zdravotnického personálu, tak pacientů je již ověřena na Pavilonu péče o matku a dítě. Komfort pacienta při stravování se výrazně zvýší, pacient dostane stravu přímo od kuchaře a nutriční terapeutky, v zaručené kvalitě, množství a teplotě. Tablety zavážíme již na většinu oddělení KNL, a.s. kromě dvou oddělení, kde to není technicky možné.

Všechny novinky