Všechna oddělení KNL jsou od loňského podzimu začleněna do tzv. systému tabletové přepravy jídel z kuchyně k pacientovi, jako poslední byla připojena oddělení infekce a psychiatrie.
„Tabletový“ způsob přepravy a výdeje jídla pacientovi eliminuje možnost záměny jídel, nedostatečné velikosti porcí, nízkou teplotu či jiné znehodnocení pokrmu. Jídlo se na talíř připraví v kuchyni pod dozorem nutričních terapeutů, přiklopí, označí druhem diety a na oddělení odklopí až přímo před pacientem. Moderní vozíky jsou navíc vybaveny vyhřívanou plotýnkou, která se ihned po zapojení do elektrické sítě začne ohřívat. Předejde se tím poklesu teploty při přepravě a těsně před výdejem. Infekční oddělení bylo navíc vybaveno myčkou, kde se veškeré nádobí z hygienického důvodu předmývá.

Všechny novinky