Libereckou nemocnici navštívili zástupci Japonské asociace zdravotnických stravovacích služeb. Ta se skládá ze soukromých společností, které poskytují stravu pacientům v nemocnicích, osobám žijícím v domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních.
Asociace každý rok organizuje vzdělávací cesty do zahraničí, jejichž účelem je dozvědět se co nejvíce o místních zařízeních a možnostech a pravidlech stravování v nich, aby pak mohli tyto informace porovnat s japonskými zvyklostmi a nařízeními. Do České republiky přijelo více než 20 zástupců asociace a je to již 27. zahraniční akce, kterou asociace uspořádala. V minulosti již navštívili např. Velkou Británii, Francii, Austrálii, Nizozemí, Belgii, USA a Kanadu.
Návštěvu po prostorách KNL Cateringu provedla Kateřina Kubelková, manažerka divize ústavního a závodního stravování, a způsoby a zvyklosti přípravy pacientské stravy prezentovaly nutriční terapeutky Mgr. Eva Drobníková a Nikola Skrbková, DiS.

Všechny novinky