Stravování v oblasti
zdravotních sociálních služeb

Zajišťujeme stravu pro klienty zdravotních a sociální služeb v Libereckém kraji:

 

  • Hospic sv. Zdislavy
  • Středisko výchovné péče ČÁP
  • Centrum zdravotní a sociální péče Liberec
  • Domov důchodců Pohoda (ZSST)
  • Terénní pečovatelská služba (ZSST)
  • DPS Žižkova (ZSST)
  • DPS Výšinka (ZSST)

Kontakt

Manažerka divize

Kateřina Kubelková
485 312 607
602 534 784
katerina.kubelkova@nemlib.cz

Šéfkuchař

Radovan Franta
485 312 353
724 810 507
radovan.franta@nemlib.cz

Nutriční terapeutky Liberec
485 312 897
dietni.sestry@nemlib.cz