Nutriční terapeutky

Zabezpečují a garantují nutriční péči pro pacienty hospitalizované v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

Sestavují jídelní plány, propočítávají nutriční hodnoty jednotlivých diet , zpracovávají veškeré podklady pro kuchaře na přípravu stravy, dohlížejí na dodržení technologické přípravy stravy a expedici stravy na jednotlivá oddělení. Pro pacienty je připravována základní racionální strava, strava diabetická, šetřící, speciální diety dle druhu onemocnění, dieta bezlepková, vegetariánská. Samozřejmostí je individuální úprava stravy, pokud pacient trpí nějakou potravinovou alergií či intolerancí, respektujeme i náboženské a kulturní odlišnosti.

U hospitalizovaných pacientů nutriční terapeuti ve spolupráci s lékaři a zdravotními sestrami na jednotlivých odděleních poskytují nutriční konzilia, edukace pacientů a podílejí se na potřebných individuálních nutričních intervencích.

Pracují v ambulancích pro děti ( gastroenterologická poradna, poradna rizikového novorozence, dětská endokrinologie ) a dospělé ( obezitologie , diabetologie, nutriční ambulance, onkologie, nefrologie, gastroenterologie ).

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Nutriční terapeutky nemocnice Liberec

Mgr. Eva Drobníková
Dis. Michaela Schindlerová
Iveta  Patočková
Dana  Šubrtová

 

Kontakt

485 312 799
485 312 343

Nutriční terapeutky nemocnice Turnov

Kateřina  Rokoská , DiS
 481 446 145

Miroslava  Sedláková

Kontakt

 481 446 153