Pacientská strava
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Kompletní zajištění jídel pro nemocniční zařízení

  • Zajišťujeme stravu pro pacienty Krajské nemocnice Liberec, a.s. v desítkách druhů diet v počtu cca 1500 porcí za den. Většinu dní v týdnu nabízíme pacientům teplou večeři.  Na složení a kvalitě stravy se podílí tým nutričních terapeutek, spolu s vyškoleným týmem kuchařů.
  • Na většinu oddělení dodáváme jídla nejmodernějším tabletovým systémem. Pro nejvyšší komfort pacientů část z nich rozvážíme ve vyhřívaných  tabletových vozících.
  • Zajišťujeme stravu pro liberecký Hospic sv. Zdislavy, pro poskytovatele sociální péče Rodinu 24, Středisko výchovné péče ČÁP a pro Centrum zdravotní a sociální péče Liberec.
  • Při přípravě jídel dbáme na výběr kvalitních surovin od pečlivě vybraných dodavatelů a využíváme nejmodernější gastronomické technologie

Manažerka divize

Kateřina Kubelková
485 312 607
602 534 784
katerina.kubelkova@nemlib.cz

Šéfkuchař

Radovan Franta
485 312 353
724 810 507
radovan.franta@nemlib.cz

Vedoucí nutriční terapeutka

Oldřiška Kotyzová
485 312 897
737 307 442
oldriska.kotyzova@nemlib.cz