Pacientská strava
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Kompletní zajištění jídel pro nemocniční zařízení

Možnost výběru jídla v nemocnici – ZDARMA !

Nedílnou součástí léčby je rovněž dodržování naordinované léčebné diety. Váš ošetřující lékař vám určí nejvhodnější dietu, která vám bude během hospitalizace podávána. Jestliže jste doma dodržovali speciální dietu (např. diabetickou, žlučníkovou, bezlepkovou apod.), je velmi důležité informovat o tom vašeho lékaře. Tato dieta vám pak bude připravována i v nemocnici.

Hospitalizovaní pacienti na lůžkových odděleních, kteří nemají dietní omezení (ošetřující lékař jim při příjmu naordinoval dietu č. 3), si mohou vybrat obědové menu ze dvou možností. Buď racionální stravu, kterou podáváme jako dietu č. 3 – ta představuje spíše tradiční českou kuchyni nebo menu 3FIT, které respektuje zdravější výběr potravin s preferencí například ryb, luštěnin, zeleniny a bez smažených pokrmů a uzenin.

Zájemci si mohou oběd objednat prostřednictvím webové aplikace na adrese stravovani.nemlib.cz/paco, kam se mohou přihlásit na vlastních zařízeních (notebook, tablet, chytrý telefon). Aplikace je dostupná nepřetržitě, změnit výběr je však z provozních důvodů možné vždy jen den dopředu v určených hodinách. Mimo volby oběda mohou aplikaci využít k prohlížení objednané stravy všichni pacienti, tedy i ti, kterým jejich dietní opatření změnu pokrmu neumožňuje.

Návod na použití aplikace ke stažení

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 24. 06. 2024

JÍDELNÍ LÍSTEK OD 01. 07. 2024

Objednávání pacientské stravy

  • Zajišťujeme stravu pro pacienty Krajské nemocnice Liberec, a.s. v desítkách druhů diet v počtu cca 1500 porcí za den.  Na složení a kvalitě stravy se podílí tým nutričních terapeutek, spolu s vyškoleným týmem kuchařů.
  • Na většinu oddělení dodáváme jídla nejmodernějším tabletovým systémem. Pro nejvyšší komfort pacientů již větší část z nich rozvážíme ve vyhřívaných  tabletových vozících.
  • Zajišťujeme stravu pro liberecký Hospic sv. Zdislavy a  pro Středisko výchovné péče ČÁP.
  • Při přípravě jídel dbáme na výběr kvalitních surovin od pečlivě vybraných dodavatelů a využíváme nejmodernější gastronomické technologie

Manažerka divize

Kateřina Kubelková
485 312 607
602 534 784
katerina.kubelkova@nemlib.cz

Šéfkuchař

Radovan Franta
485 312 353
724 810 507
radovan.franta@nemlib.cz

Nutriční terapeutky

485 312 897
602 574 758
dietni.sestry@nemlib.cz