‚ě°PŇô√≠stup do ūüćīstravovac√≠ho syst√©mu pomoc√≠ ūüďĪ‚Äěchytr√©ho telefonu‚Äú

Aplikace pro ‚Äěchytr√© telefony‚Äú je urńćena speci√°lnńõ pro mobiln√≠ telefony s OS Android od verze 2.1 a vyŇ°Ň°√≠ a mobiln√≠ telefony s iOS.

Jedná se o mobilní alternativu internetového objednávání aplikace WebKredit.

Aplikace umoŇĺŇąuje klientovi po jeho identifikaci vykon√°vat kdekoli n√°sleduj√≠c√≠ operace:

  • Volbu provozovatele
  • Volbu j√≠delny a v√Ĺbńõr datumu
  • Objednat ńći zruŇ°it objedn√°vku j√≠dla
  • Zkontrolovat aktu√°lnńõ platn√© objedn√°vky
  • OvńõŇôit aktu√°ln√≠ stav sv√©ho √ļńćtu
  • Zobrazit si historii sv√©ho √ļńćtu ‚Äď vŇ°echny platby a pohyby v r√°mci stravovac√≠ho syst√©mu
  • Ohodnotit j√≠dlo ńći stravovac√≠ zaŇô√≠zen√≠

VeŇ°ker√° komunikace mezi mobiln√≠m zaŇô√≠zen√≠m a serverem je Ň°ifrovan√° a zabezpeńćen√° pomoc√≠ protokolu HTTPS.

– Instalace aplikace:

Z√°kladn√≠m pŇôedpokladem pro instalaci je b√Ĺt vlastn√≠kem ‚Äěchytr√©ho mobiln√≠ho telefonu‚Äú s OS Android.

Aktu√°ln√≠ verze aplikace MobilKredit je k dispozici ke staŇĺen√≠ ve sluŇĺbńõ Google Play. Tu si uŇĺivatel√© mus√≠ st√°hnout do sv√©ho mobiln√≠ho zaŇô√≠zen√≠.

– UŇĺivatel a heslo:

Pro pr√°ci s aplikac√≠ MobilKredit je nutn√© m√≠t zŇô√≠zen √ļńćet ve stravovac√≠m syst√©mu. KaŇĺd√Ĺ uŇĺivatel m√° pro pŇôihl√°Ň°en√≠ do aplikace administr√°torem pŇôidńõlen svŇĮj login a heslo. PŇôihlaŇ°ovac√≠ √ļdaje jsou stejn√© jako do aplikace WebKredit.

Do aplikace MobilKredit se d√° pŇôihl√°sit pomoc√≠ autentizace ANETE nebo jin√Ĺmi druhy autentizace.

VŇ°echny novinky